Dirk CUYPERS , Notaris te Antwerpen

 

Dirk CUYPERS

Notaris te Antwerpen

De derde pijler voor zelfstandigen en vrije beroepen

Naast het wettelijk pensioen (de eerste pijler) en het aanvullend pensioen, kan een zelfstandige ook sparen voor de derde pensioenpijler, het individuele pensioensparen.

In 2019 heb je, net als werknemers, de keuze tussen twee fiscale maximumbedragen: 980 of 1.260 euro. Stort je in 2020 990 euro, dan krijg je een belastingvermindering van 30 % of 297 euro. Stort je 1.270 euro dan kan je rekenen op een belastingvermindering van 25 procent..

Vanuit fiscaal oogpunt heeft het individuele pensioensparen enkele strepen voor op een POZ: Zo hoef je  geen premietaks te betalen voor het individuele pensioensparen en zijn er ook geen sociale bijdragen verschuldigd als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd. Op het einde van de rit wordt het gespaarde kapitaal in de derde pijler ook minder zwaar belast dan het kapitaal dat je spaarde op basis van een POZ.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .