Dirk CUYPERS , Notaris te Antwerpen

 

Dirk CUYPERS

Notaris te Antwerpen

Stoppen met ondernemen

Er zij verschillende redenen om een onderneming vroegtijdig te ontbinden: slechte economische vooruitzichten, conflicten tussen bestuurders en/of aandeelhouders, herstructurering, het vertrek van de ondernemer…

 

 

De stappen om te stoppen

Zowel bij de stopzetting van een éénmanszaak als bij het einde van een vennootschap moet je bepaalde stappen volgen. In bepaalde gevallen wordt de vennootschap ontbonden:

  • Van rechtswege bv. wanneer de looptijd van de vennootschap is verstreken  (vb. een vennootschap werd opgericht voor een periode van 5 jaar. Na 5 jaar zal de vennootschap automatisch ontbonden worden).
  • Door een gerechtelijke beslissing. In dit geval zal de rechtbank  een vereffenaar aanduiden (gerechtelijke ontbinding);
  • Door de algemene vergadering van de vennoten of aandeelhouders. Voor de  algemene vergadering gelden dan dezelfde regels als bij een statutenwijziging (vrijwillige ontbinding).
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .