Dirk CUYPERS , Notaris te Antwerpen

 

Dirk CUYPERS

Notaris te Antwerpen

Laat je begeleiden door de juiste professionelen

Je droomt ervan je eigen bedrijf te starten? Een boeiend idee als je graag op eigen benen staat. Een eigen zaak starten brengt wel wat formaliteiten met zich mee. Wie kan je helpen om je start als ondernemer in goede banen te leiden?

 

 

Wanneer je een eigen zaak wil starten, kunnen verschillende professionelen je helpen. In deze rubriek vind je meer informatie over de verschillende instanties die je kan aanspreken om je te begeleiden. 

  • De erkende ondernemingsloketten

  • De sociale verzekeringsfondsen

  • Erkende boekhouders en accountants

  • De notaris

  • De bedrijfsrevisor

  • Banken en verzekeraars 

 
 
 

Het elektronisch aandelenregister eStox

De Belgische notarissen, accountants en belastingconsulenten bieden een betrouwbaar elektronisch effectenregister aan, eStox. Dat elektronisch effectenregister verhoogt de betrouwbaarheid over de vraag wie aandeelhouder is van een onderneming en welke participatie hij precies bezit. Geen overbodige luxe, nu bedrijven en organisaties steeds meer gegevens over hun aandeelhouders aan de overheid moeten meedelen. Het platform verkleint de administratieve rompslomp voor de bestuurders van bedrijven, en op termijn ook voor kredietverstrekkers en andere dienstverleners.

Het elektronisch aandelenregister biedt voordelen nu veel ondernemingen hun statuten moeten aanpassen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe wetboek Vennootschappen en Verenigingen dat op 1 mei 2019 in werking is getreden. Het is belangrijk dat deze bedrijven hun aandeelhouders tijdig kunnen opsporen en bijeenroepen.

 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .