Dirk CUYPERS , Notaris te Antwerpen

 

Dirk CUYPERS

Notaris te Antwerpen

Hoe richt ik mijn vennootschap op?

De oprichting van een vennootschap gebeurt in verschillende fases. Om een vennootschap op te richten heb je een oprichtingsakte nodig.

Die bevat de statuten van de vennootschap, met al haar kenmerken (naam, zetel, doel, in voorkomend geval kapitaal, …) en haar werkingsregels. Hoe de oprichtingsakte opgesteld wordt, hangt af van de gekozen vennootschapsvorm. Vaak zal een notariële akte verreist zijn, maar bij een maatschap volstaat bijvoorbeeld een onderhandse akte.

 

De notaris helpt!

Klaar om je vennootschap op te richten? Dan zal je de notaris een aantal zaken moeten meedelen. Bovendien moet je een aantal documenten voorzien. De eerste stappen naar de oprichting van je vennootschap kan je eenvoudigweg zetten met StartMyBusiness!

 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .