Dirk CUYPERS , Notaris te Antwerpen

 

Dirk CUYPERS

Notaris te Antwerpen

Ga je voor een éénmanszaak of een vennootschap?

Je kan je activiteiten als ondernemer op twee manieren organiseren: via een eenmanszaak of via een vennootschap. Je notaris kan je helpen bij het maken van de juiste keuze.

 

 

Een ondernemer of vrij beroeper kan zijn activiteiten op twee manieren organiseren.

Ofwel kiest hij ervoor zijn activiteit alleen en zonder vennootschap uit te bouwen, wat dan eenmanszaak wordt genoemd, ofwel kiest hij ervoor zijn activiteiten, al dan niet in samenwerkingsverband, onder te brengen in een vennootschap.

 
 

 
 

De keuze om al dan niet voor een vennootschap te gaan is van belang. Het heeft een invloed op je belastingen en op de bescherming van je vermogen tegen schuldeisers. Om een vennootschap op te richten, zijn meer formaliteiten nodig. Maar daartegenover geniet je wel van een grotere bescherming. In deze rubriek lijsten we alle voordelen en nadelen op. 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .