Dirk CUYPERS , Notaris te Antwerpen

 

Dirk CUYPERS

Notaris te Antwerpen

De reservataire erfgenamen

De wet biedt een bijzondere bescherming aan sommige erfgenamen. De kinderen en de langstlevende huwelijkspartner erven altijd automatisch een minimum erfdeel. Dit noemen we de erfrechtelijke "reserve". Het is een erfdeel die als het ware geparkeerd staat voor deze erfgenamen. Erven deze erfgenamen te weinig (bv. omdat je teveel hebt geschonken aan iemand anders), dan kunnen ze hun minimaal erfdeel opeisen. Ouders kunnen in aanmerking komen om te erven, maar zij hebben geen beschermd erfdeel. 

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .